TechCircle er Midtjyllands digitale innovationshub. Hub'en skal sætte skub i udvikling og implementering af konkurrencedygtige, grønne og innovative digitale løsninger til gavn for virksomheder, offentlige institutioner og borgere.

Hub'en skal understøtte digital omstilling og gøre avanceret teknologi tilgængelig via en række gratis ydelser. Det sker blandt andet gennem et uddannelsesspor til digital opkvalificering, ved at give adgang til testfaciliteter og sparring på brug af datakilder i virksomheder. Derudover tilbydes hjælp til at skaffe funding og tiltrække kapital.

Bag TechCircle står en partnerkreds af videns- og forskningsinstitutioner, som stiller deres forskere, konsulenter og testfaciliteter til rådighed for SMV’er gennem TechCircle.