Partnerkredsen bag TechCircle har et ønske om at åbne sine test- og laboratoriefaciliteter for virksomheder, der f.eks. ønsker at teste et produkt eller en løsning af. I  kan få adgang til at teste jeres teknologi eller nyeste produkter enten i laboratorier eller i udendørs områder forskellige steder i Midtjylland.

Som virksomhed kan I få op til 40 timers test og sparring.

Få et overblik over testmuligheder i TechCircle her:

Tag den lille investering før du tager den store.

Beskrivelse af Testfacilitet, Sensorbox:

​Med vores uvildige, teknologiuafhængige og hurtige afklaringsservice baseret på vores Sensorbox kan vi hjælpe dig med at forstå potentialerne ved at arbejde mere datadrevet. Du får reelle data ind fra din egen produktion; derfor får du en idé om, hvorvidt der er indsigter at hente, som ville kunne føre til reduktion i fejl, spild eller nedetid, og om det er værd at gå videre med at etablere en egentlig, permanent dataopsamling som grundlag for øget digitalisering og større bæredygtighed. 

Jeres udbytte ved at anvende Sensorbox

 • I får data ind fra jeres egen produktion; vi monterer eksterne sensorer og måler på dét, der giver mening for jer 
 • I er i gang med det samme og ser datavisualiseringer fra dag ét 
 • I får et fælles, datadrevet vidensgrundlag at tale ud fra på tværs af organisationen og kan beslutte, om I skal videre ad den vej 

Procesmæssige overvejelser (hvordan ser et typisk forløb ud)

Vi tager først en indledende onlinesnak med jer: Hvor tror I der kunne være noget at undersøge nærmere med sensormålinger?

Herefter konfigurerer vi vores Sensorbox efter de identificerede undersøgelsesområder. Vi har utallige sensorer og kan måle på temperatur, vibrationer, støj og meget mere

Så besøger vi jer og monterer sensorerne de aftalte steder og instruerer jer i, hvordan I løbende kan monitorere de data, der opsamles. Det kan I gøre både på en skærm på selve Sensorboxen og evt. på jeres computer ved skrivebordet. Sensorboxen samler data op i en aftalt testperiode på 3-6 uger. Herefter samler vi op på forløbet i en kort rapport, som bl.a. indeholder eksempler på visualiseringer og potentielt værdiskabende indsigter. I får denne rapport samt et dump over alle opsamlede rådata, og I tager sensorerne ned og returnerer dem og Sensorboxen til os.

Endelig tager vi et afsluttende onlinemøde med jer, hvor vi kan drøfte resultaterne af testperioden og eventuelle næste skridt; næste skridt kunne f.eks. være at undersøge, om man ved hjælp af kunstig intelligens kunne lave f.eks. anomaly detection eller predicitive maintenance, såfremt I havde en fast dataopsamling i drift.

Lokationsadresse: ÅBOGADE 34, 8200 Aarhus N

Organisation: Alexandra Instituttet

Kontaktperson og laboratorieansvarlig:

Jakob Fredslund, jakob.fredslund@alexandra.dk  tlf:28 93 91 28

Laboratoriet har fokus på den digitale transformation og virksomheder kan her afprøve forskellige robotter.

Beskrivelse af Testfacilitet, Digital Transformation Lab

I januar 2021 åbnede Aarhus Universitet Digital Transformation Lab i Ringkøbing-Skjern. Det overordnede formål med laboratoriet er at tilføre ny forskningsbaseret viden til produktionsindustrien. Det skal især hjælpe virksomheder til at komme med på den nye industrielle bølge, hvor den digitale verden integreres med den fysiske produktion.

Laboratoriet har primært fokus på udvikling af Digitale Tvillinger samt de underliggende teknologier (IOT, Big Data, AI etc.) og det er udstyret med en række robotter, der giver mulighed for at skabe mindre produktionsmiljøer. Den primære forskning er rettet mod digitale tvillinger, og gennem involvering og vidensdeling vil vi øge virksomhedernes brug heraf.

Gennem et samarbejde mellem virksomheder, kommuner, Erhvervsråd og Aarhus Universitet skal Digital Tranformation Lab understøtte digital udvikling og modning af produkter og fremstillingsprocesser hos især små og mellemstore virksomheder.

Jeres udbytte ved at anvende Digital Transformation Lab

 • Afprøvning af robotarme (KUKA og UR) med diverse udstyr
 • Afprøvning af selvkørende robotter (MiR)
 • Afprøvning af VR udstyr
 • Afprøvning af AR udstyr

Ud over afprøvning af vores udstyr vil I kunne sparre med personalet i laboratoriet og I kan få viden gennem de arrangementer der afholdes.

Procesmæssige overvejelser (hvordan ser et typisk forløb ud):

Der er to typer af forløb, som laboratoriet bestræber sig på at tilbyde:

 1. Virksomhedens teknikere kan bruge laboratoriet som kontor i en aftalt periode. Her kan teknikeren dele viden med laboratoriets ansatte og udføre forsøg med laboratoriets materialer.
 2. Laboratoriet kan arrangere et forløb hos virksomheden, som et rullende laboratorium. På den måde kan virksomheden afprøve teknikkerne på deres egen produktion. De indkøbte robotter kan dog ikke bringes til virksomheden.

Lokationsadresse: Ånumvej 28, 6900 Skjern

Organisation: Aarhus Universitet

Kontaktperson og laboratorieansvarlig

Jakob Lemming, jle@ece.au.dk, tlf. 93 51 15 80

Få adgang til Orbit lab ved Aarhus Universitet, når du skal udvikle eller teste nye teknologier

Beskrivelse af Testfacilitet, Orbit Lab

ORBIT er et tech hub og community for startups og mindre virksomheder, hvor forretningsindsigt kombineres med videnskab og teknologi.

ORBIT Lab er en del af Institut for Elektro- og Computerteknologi under Aarhus Universitet og her mødes studerende, ansatte, startups og folk fra industrien, som har en fælles interesse for
ny teknologi. Såvel virksomheder, studerende og forskere deltager i en lang række udviklings- og forskningsprojekter. Der findes også et inkubationsmiljø inkubationsmiljø til early-stage startups.

Der er utallige muligheder i lab’et, og hvis ikke et værktøj findes på lokaliteten, kan det sikkert skaffes via AU’s mange andre afdelinger. Brugeren får med andre ord adgang til en lang række værksteder og værktøjer samt ekspertrådgivning og vejledning via specialister fra universitetet.

Jeres udbytte ved at anvende Orbit Lab

Projekter, der anvender ORBIT får adgang til en lang række faciliteter, såsom

 • Makerspaces
 • VR-lab
 • Medielab

Og Orbit Lab kan hjælpe med:

 • SW-programmering og test
 • HW-udvikling og test
 • 3D-print
 • Community og events

Procesmæssige overvejelser (hvordan ser et typisk forløb ud)

Hvis du ønsker adgang til og hjælp via ORBIT, skal du først gøre dig klart, hvad dit problem/din udfordring er, og hvilke kompetencer, du har behov for at gøre brug af. Dernæst aftales et konkret forløb.

Lokationsadresse: Finlandsgade 20, 8200 Aarhus N

Organisation: Institut for Elektro- og Computerteknologi / Aarhus Universitet

Kontaktperson og laboratorieansvarlig: Jesper Askov Bonde Petersen, jesper.askov@ece.au.dk, tlf: 9350 8948

Havnepladsen fungerer som testområde for teknologi og Smart City-løsninger. Det er også et sted, hvor dialog og partnerskaber mellem kommunen, iværksættere, virksomheder, forskere, studerende og borgere kan opstå og dyrkes.

Beskrivelse af Testfacilitet, Havnepladsen: 

Aarhus City Lab er etableret i et samarbejde mellem en række interne afdelinger i kommunen. I samarbejde med forskellige eksterne aktører arbejder vi med udvikling, test og demonstration af ny teknologi og har aktuelt aktiviteter indenfor bl.a. IoT, AI, åbne data, Open Source, droner og robotter.  

Langt de fleste af vores projekter udføres i tværregionale, tværnationale eller internationale samarbejder og sammen med virksomheder.   

Aarhus City Lab er et fysisk eksperimentarium, der har sit udgangspunkt på Havnepladsen mellem DOKK1 og Navitas og strækker sig ud ad Randersvej til Agro Food Park i Aarhus Nord. Området og de tilhørende faciliteter udgør et udstillingsvindue, hvor vi fremviser innovative løsninger, der bidrager til byens udvikling.   

Vi opsøger dialog med byens øvrige aktører, ikke kun omkring teknologien i sig selv, men i høj grad også omkring de samfundsmæssige implikationer, som den stigende tech-påvirkning af byen og samfundet medfører. Der er plads til vigtige debatter om privatliv kontra overvågning, dataetik, æstetikken omkring teknologi i det fysiske byrum, menneskelige beslutninger kontra beslutninger truffet af en kunstig intelligens, åbne data og mange andre interessante og vigtige perspektiver. 

Aarhus City Lab fungerer således som testområde for teknologi og Smart City-løsninger og er et sted, hvor dialog og partnerskaber mellem kommunen, iværksættere, virksomheder, forskere, studerende og borgere kan opstå og dyrkes.  

Jeres udbytte ved at anvende Havnepladsen

 • Udstillingsvindue for teknologier  
 • Testområde (mulighed for opkobling til vores IoT-platform OS2iot, der gør det muligt at forbinde både LoRaWAN, Sigfox og NB-IoT-enheder.) 
 • Område for dialoger og partnerskaber  
 • Dækket af TAPAS-netværket
 • 5G (på vej)
 • Præcise vejrdata for lokationen er tilgængelig

 

Procesmæssige overvejelser (hvordan ser et typisk forløb ud): 

Kontakt aarhuscitylab@aarhus.dk for at anvende testfaciliteten

 

Lokationsadresse: Hack Kampmanns Plads 2 mellem Dokk1 og Navitas  

Organisation: Aarhus Kommune  

Kontaktperson og laboratorieansvarlig: Morten Falbe-Hansen, tlf: 21 54 35 61, mail:aarhuscitylab@aarhus.dk

 

Beskrivelse af Testfacilitet, TAPAS: 

Testbed i Aarhus til Præcisionspositionering og Autonome Systemer – TAPAS, er et visionært forskningsprojekt, som adresserer det øgede behov for præcis og hurtig positionsbestemmelse ned på centimeter niveau.

Platformen er en højteknologisk reference-infrastruktur, som forbedrer kvaliteten af satellitsignaler så man kan finde sin placering med en nøjagtighed på 1 cmi Aarhus by og havn. Både stationært og når man bevæger sig. Den nøjagtige position er et nøgleelement for fremtidige teknologier, som vil komme til at præge vores samfund og byer i stor grad. Herunder selvkørende biler, droner, IoT (Internet of Things) og smart city teknologier.

Ved at anvende et jordbaseret system af referencestationer (med en meget nøjagtig registreret position) er det muligt at beregne og korrigere fejlen fra forstyrrelser af GNSS-signalerne fra satellitterne. Derigennem kan man opnå en nøjagtig positionering på få centimeter. De 11 referencestationer er opsat på bygninger i Aarhus by og havn med en indbyrdes afstand på mellem 5-10 km.
 
TAPAS’ referencestationer er hver udstyret med en geodætisk GNSS-modtager og antenne. Referencestationerne sender deres informationer via en cloud løsning til en central server, der beregner korrektioner som brugeren kan hente via internettet. Den benyttede software er Geo++ GN Smart 2, som tilbyder maximal fleksibilitet til udvikling af beregning og transmissionsmetode. TAPAS korrektionsdata sendes via åbne standarder i et RTCM format. 

Den korte afstand mellem TAPAS’ referencestationer betyder, at der kan udsendes meget præcise korrektioner i et ellers udfordrende bebygget miljø, der normalt gør det svært at modtage GNSS-signaler. Forventningen er, at TAPAS med tiden kan give en nøjagtighed i realtid på 1 cm3. Den store nøjagtighed vil kun kunne opnås inden for TAPAS’ dækningsområde.  

Jeres udbytte ved at anvende TAPAS: 

Virksomheder og andre brugere kan med TAPAS udvikle, afprøve, teste og dokumentere nye produkter i et virkeligt bymiljø og ikke kun i et laboratorie. Platformen er også tænkt som basis for forsknings- og udviklingsprojekter, der finansieres via fondsmidler.  
 
Anvendelsesmulighederne er mange og stor nøjagtighed er et nøgleelement i autonomt styrede enheder, som selvkørende biler, skibe og droner og robotter. Yderligere forventes det, at TAPAS kan danne synergi med andre teknologier som LTE/5G, LoRaWan, Wifi etc. 

Lokationsadresse: Smart Aarhus, Aarhus Kommune Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C  

Organisation: Aarhus Kommune – Smart Aarhus

Kontaktperson og laboratorieansvarlig: Morten Falbe-Hansen, tlf: 21 54 35 61 Aarhus City Lab aarhuscitylab@aarhus.dk

LoRaWan er et data-netværk, der kan kobles forskellige sensorer på

Beskrivelse af Testfacilitet, LoRaWan:

IoT-netværket er baseret på den åbne standard LoRaWAN, der er en Low Power Wide Area Network-teknologi. Netværket kan sende små datapakker over meget lange afstande med meget lavt strømforbrug, hvilket muliggør batteridrevne målepunkter/sensorer med meget lang batterilevetid (adskillige år).

Kombinationen af den lange rækkevidde og et lavt strømforbrug giver kommunen øgede muligheder for at anvende blandt andet sensorer i byens rum, bygninger, på inventar eller køretøjer, som selvstændigt kan sende data ind til kommunens fagsystemer og medarbejdere. Alt sammen muligheder, som indtil for ganske få år siden var stærkt begrænset pga. dyre etableringsomkostninger til bl.a. netværk og strøm.

En stærkere digital infrastruktur 

Aarhus Kommune har gennem arbejdet i Smart Aarhus opnået en lang række erfaringer med at udforske og udnytte nye teknologiske muligheder inden for bl.a. Open Data, Internet of Things (IoT), digitalt drevet borgerinvolvering og lign. Etableringen af et netværket var derfor en naturlig forlængelse af dette arbejde og rummer fortsat potentialer for såvel effektivisering som bedre brug af ressourcer, øget beslutningsstøtte og gentænkning af services. 

Med et kommunedækkende netværk styrker Aarhus Kommune sin i forvejen stærke digitale infrastruktur og netværket udgør rygraden i en lang række anvendelsesområder på tværs af alle kommunens fagligheder. Det er eksempelvis optimering og måling inden for trafik og mobilitet, fjernaflæsning af målere, parkering, renovation, telemedicin og meget andet. 

Netværket anvendes aktuelt til at holde styr på byens redningskranse og kommunale el-cykler, til temperaturmåling i cykelstier og til projekter omkring ’citizen science’, hvor byens borgere kan foretage målinger af forskellig art og bidrage til øget indsigt omkring livet i byen. 

Lokationsadresse: Netværket er etableret i hele Aarhus Kommune 

Organisation: Aarhus Kommune  

Kontaktperson og laboratorieansvarlig: Morten Falbe-Hansen, tlf.: 21 54 35 61, Aarhus City Lab aarhuscitylab@aarhus.dk

Aarhus Kommune stiller byrummet til rådighed som test- og udviklingsfacilitet.

Beskrivelse af Testfacilitet Byrummet i Aarhus Kommune

Det betyder at du som virksomhed eller offentlig institution kan teste digitale produkter og teknologier i byen, f.eks. som en del af jeres egen produktudvikling eller forud for en investering. Alt efter din organisations behov vil vi bestræbe os på at tilpasse test på veje, fortove, i bygninger, i institutioner eller andre af kommunens områder på den bedste måde. Du har også mulighed for at teste software-baserede løsninger på ét af kommunens mange datasæt.

Indgangen til byrummet i Aarhus som testfacilitet er Aarhus City Lab under Aarhus Kommune, der stiller testmuligheder på tværs af de kommunale områder til rådighed og kan hjælpe dig i gang med at anvende fysiske områder og kommunens tilgængelige data. Aarhus City Lab er indgangen til test i Aarhus uanset hvilket testscenarie, du har brug for, og vi er klar til at afsøge hvad der er muligt ift. din organisations behov. Vi hjælper med at skabe kontakt og få de nødvendige tilladelser.

Jeres udbytte ved at bruge Byrummet i Aarhus

Med byrummet i Aarhus som testfacilitet har du som virksomhed eller offentlig institution mulighed for at teste teknologier i en virkelighedsnær kontekst. Faciliteten er ikke begrænset til én fysisk lokation, men området for test skræddersyes til den enkelte aktørs behov.

Virksomhedens udbytte af et forløb med byrummet i Aarhus som testfacilitet kan spænde bredt. Fælles for alle forløb er dog, at aktøren, der benytter faciliteten, får en let adgang til Aarhus Kommune og samtidig muligheden for at få koordineret et projekt, herunder inddraget de rette kompetencer til at udføre test og   hjælp til at indhente de rette tilladelser i forbindelse med test i byrummet.

Procesmæssige overvejelser (hvordan ser et typisk forløb ud):

Som virksomhed eller offentlig institution skal du gøre dig tanker om i hvilken kontekst, du kunne tænke dig at teste din teknologi.

Når du har kontaktet Aarhus City Lab vil vi påbegynde arbejdet med at finde og skræddersy en testfacilitet til dig. Nogle testfaciliteter er simple at oprette, hvorimod andre skræddersyede faciliteter kræver flere tilladelser. Aarhus City Lab hjælper dig igennem hele forløbet indtil testen er afviklet.

Lokationsadresse: et fysisk eller virtuelt sted i Aarhus Kommune

Organisation: Aarhus Kommune  

Kontaktperson og laboratorieansvarlig: Morten Falbe-Hansen, tlf: 21 54 35 61, mail:aarhuscitylab@aarhus.dk