Gå til hovedindhold

Ledelse af teknologiprojekter

UDSOLGT Deltag i dette fire dages kursus, hvor bliver du klædt på til at lede og implementere teknologiprojekter.

AI-genereret billede af personer der står rundt om et bord

Teknologiprojekters kompleksitet og hurtige udviklingstempo stiller høje krav til ledelse. Effektiv risikostyring og forandringsledelse er nøglen til succes. 

Kursus beskrivelse

Dette 4-dages kursus i projektledelse af teknologiprojekter er skabt til at styrke dine færdigheder med et specifikt fokus på afklaring af teknologi projektets vilkår for en succesfuld implementering og transformation. Forløbet tager dig med i et deep-dive i essentielle værktøjer og teknikker til at håndtere udvalgte projektstyringsopgaver i teknologiprojekter frem for at føre dig bredt og overordnet igennem alle facetter af projektledelse. Kurset er således et værktøjskursus, hvor vi over 4 kursusdage dykker ned i udvalgte emner.  

Kursusforløb

Dag 1 den 23. maj 2024

Afklaring af teknologiprojektets vilkår & beslutning om projektets form og ramme.  

Du lærer at definere klare mål, organisere og fastlægge projektets form, ramme og projektspor, der passer til de forskellige ingeniørmæssige fagligheder i dit teknologiprojekt samt at identificere projektets interessenter. Dagens emner inkluderer også: Vurdering af projektets kompleksitet og unikke natur, vurdering af teknologiindhold, 5X5-modellen som beslutningsværktøj samt design af struktur, projektforløb og metodemæssige tilgang herunder introduktion til SCRUM. 

Dag 2 den 30. maj 2024

Usikkerheder & Risikostyring.

De ubekendte er mange, når du har med udvikling af ny teknologi at gøre. Du lærer at fokusere på projektets usikkerheder som vejen til succes. Og du lærer at identificere, analysere og håndtere risici i projektet ved brug af anerkendte metoder. Gennem praktiske øvelser og casestudier vil kurset udstyre dig med redskaber til at udvikle en robust tilgang til risikostyring og sikre, at teknologiprojektet er forberedt på at håndtere uforudsete udfordringer. 

Dag 3 den 3. juni 2024

Projektplanlægning.

Du lærer at definere opgaver, estimere tid og ressourcer, udvikle realistiske tidsplaner og sikre, at din plan er robust i forhold til et teknologiprojekts mange spor eller delprojekter. Fokus er på at udvikle planer, som imødekommer projektets teknologimål og er nemme at samarbejde om og kommunikere. Emnerne er blandt andre WBS (Work Breakdown Structure), estimeringsteknikker, styringshåndtag og contingency ved skred i planerne for teknologiske delkomponenter eller nødvendige teknologiske omvalg i projektet. 

Dag 4 den 18. juni 2024

Transformation & Implementering.

Du lærer strategier og metoder til at håndtere forandringer, lede implementeringsprocessen, og sikre, at projektets teknologimål opfyldes. Emnerne inkluderer forandringsledelse, implementeringsstrategier og evaluering af projektets succes. Med andre ord, virker den nye teknologi eller det nye teknologiske produkt efter hensigten og er den forankret rigtigt i organisationen eller hos kunden. 

Hver dag kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser, gruppediskussioner og casestudier. Kurset er designet til at give dig en holistisk forståelse for projektledelse af teknologiprojekter, så du kan anvende dine nye færdigheder i virkelige teknologiprojekter. Inden dag 4 vil du skulle lave en forandrings- og implementeringsanalyse, som du forventes at løse inden kursusdagen. Tidsforbruget forventes at være et par timer. 

Forberedelse:

En case opgave sendes til deltagerne og skal læses inden kursusstart.  

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til alle, der allerede har erfaring med projektledelse af teknologiprojekter. 

Kurset er udsolgt, hold øje med hjemmesiden for de næste kurser i efteråret 2024

Specialistkurserne er udviklet af Aarhus Universitet i samarbejde med TechCircle og Ingeniørforeningen IDA. I gennemførelsen af kurserne indgår højt specialiserede fagligheder fra universitetsmiljøet.

Sidst opdateret: 13. maj 2024