Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik

Behandling af dine personoplysninger mv. i forbindelse med projektdeltagelse

 • Læs op

Indhold

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. i forbindelse med Central Denmark European Digital Innovation Hub TechCircle.

  Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Partnerne bag TechCircle er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Virksomhedens navn: Erhvervshus Midtjylland
  Adresse: Åbogade 15
  Postnummer og by: 8200 Århus N
  CVR-nr.: 40084606
  Telefon: 70220076
  Mail: info@erhvervshusmidtjylland.dk

  Virksomhedens navn: FORCE Technology
  Adresse: Park Alle 345
  Postnummer og By: 2605 Brøndby
  CVR: 55117314
  Telefon: 43250010
  Mail: info@forcetechnology.com

  Virksomhedens navn: Foreningen MADE
  Adresse: Vesterbrogade 1E, 2.tv
  Postnummer og By: 1620 København V
  Telefon: 2123930
  Mail: info@made.dk

  Virksomhedens navn: CLEAN Cluster
  Adresse: Nørre Havnegade 43, 5
  CVR: 29727538
  Postnummer og By: 6400 Sønderborg
  Telefonnummer: 81441000
  Mail: info@cleancluster.dk

  Virksomhedens navn: DigitalLead
  Adresse: Åbogade 15
  Postnummer og By: 8200 Aarhus N
  CVR: 41353090
  Telefon: 93904421
  Mail: aarhus@digitallead.dk

  Virksomhedens navn: Food & Bio Cluster Denmark
  Adresse: Agro Good Park 13
  Postnummer og By: 8200 Aarhus N
  CVR: 41413670
  Telefon: 89992500
  Mail: info@foodbiocluster.dk

  Virksomhedens navn: WeBuild Denmark
  Adresse: Liljens Kvarter 2
  Postnummer og By: 2620 Albertslund
  CVR: 41857331
  Mail: info@webuilddenmark.dk

  Virksomhedens navn: Aarhus Universitet
  Adresse: Nordre Ringgade 1
  Postnummer og By: 8000 Aarhus C
  CVR: 31119103
  Telefon: 8715000
  Mail: au@au.dk

  Virksomhedens navn: Aarhus Kommune
  Adresse: Rådhuspladsen 2
  Postnummer: 8000 Aarhus C
  CVR: 55133018
  Telefon: 89402000
  Mail: aarhuscitylab@aarhus.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Gennemførelsen, kontrollen, evalueringen og effektmålingen af det projekt, som du er tilknyttet. Herunder administration af arrangementer og aktiviteter i regi af projektet.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Lov nr. 73 af 13. december 2018 om erhvervsfremme § 27.
  • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 2, litra c og e.
  • Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) § 6.

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.

  Vi kan desuden behandle:

  • CPR-nummer

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger med projektets revisor samt Erhvervsstyrelsen, Europa-Kommissionen og Digitaliserings- og ligestillingsministeriet.

  En del af de oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive registreret i OnlineLegat og et fælles CRM-system kaldet ESCRM, som landets Erhvervshuse, erhvervscentre og kommuner samt udvalgte offentlige og halvoffentlige samarbejdspartnere har adgang til. Det sker med det formål at sikre rammerne for bedre vidensdeling og udnyttelse af ressourcerne på tværs af erhvervsfremmende enheder. Erhvervshus Midtjylland er sammen med de øvrige parter fælles dataansvarlige for den behandling, der sker i ESCRM-systemet.

  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi får dine personoplysninger fra dig selv eller din arbejdsgiver, som ønsker at du skal deltage.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  • Fordi din deltagelse i projektet udløser statsstøtte, opbevares dine personoplysninger indtil udgangen af 2033. 

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

   

  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

   

  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

   

  • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

   

  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023