Gå til hovedindhold

De danske EDIH'er

I Danmark er der etableret 5 EDIH'er

 • Læs op

Indhold

   

  European Digital Innovation Hubs skal fremme den digitale omstilling og brugen af digitale teknologier blandt danske virksomheder. De vil være knudepunkter, som hjælper virksomheder med at blive mere konkurrencedygtige ved at bruge digitale teknologier til at forbedre deres forretningsmodel, produktion, produkter og services.

  I Danmark er der oprettet følgende EDIH'er:

  AddSmart arbejder for at udvikle nordjyske produktionsvirksomheder digitalt. Gennem fire ydelsesforløb tilbydes der vejledning inden for afdækning af digitale teknologier, kompetenceudvikling, netværksdannelse og finansieringsmuligheder. Alle forløb er individuelt tilrettelagt efter virksomhedens udfordringer og potentialer. Læs mere om aktiviteterne på https://ehnj.dk/content/ydelser/addsmart/5e006cd3-2398-4eb3-8e07-07e66e3df9dd/

  TechCircle sigter mod at fremme udvikling og implementering af konkurrencedygtige, grønne og innovative digitale løsninger, der gavner både virksomheder og borgere. TechCircle tilbyder en række gratis services, herunder seminarer, workshops, uddannelse og vidensbaseret sparring om digitalisering, grøn omstilling og cirkulær økonomi. TechCircle er beliggende i Midtjylland og involverer 10 partnere herunder Erhvervshus Midtjylland, Aarhus Kommune og Aarhus Universitet. Læs mere om aktuelle tilbud på www.Techcircle.dk

  EDOcobot har til formål er at forbedre robotfærdigheder og udbrede anvendelsen af kollaborative robotter i små og mellemstore produktions- og logistikvirksomheder. EDOcobot sigter mod at øge produktiviteten samt højne virksomhedernes digitale niveau. Det sker gennem en række aktiviteter indenfor tests, kompetenceudvikling, vejledning om funding og netværk, som virksomhederne kan deltage i. EDOcobot administreres af Erhvervshus Fyn. Se mere om aktiviteterne på www.edocobot.dk.

  AI-Boost skal styrke brugen af AI og avancerede digitale teknologier i små og mellemstore virksomheder. Gennem AI-Boost kan SMV’er bl.a. få adgang til et AI-tjek, sparring med førende AI-eksperter, vidensforløb med universiteter, workshops om finansiering og testfaciliteter. AI-Boost vil fortrinsvis være rettet mod virksomheder inden for life science, sundhed og smart city løsninger samt leverandører hertil. AI-Boost drives af Erhvervshus Hovedstaden i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Force Technology, Alexandra Instituttet, We Build Denmark og Danish Life Science Cluster. Læs mere her: https://ai-boost.dk/content/

  Next Energy har til formål at højne den digitale modenhed i energisektoren i Sydjylland og bidrage til EU's mål om reduktion af Co2 udledninger. Projektet fokuserer på at øge brugen af digitale teknologier gennem læring fra vores videnspartnere og internationale samarbejder. Next Energy er relevant når der skal udvikles nye produkter og services indenfor energisektoren. Next Energy tilbyder hjælp fra Danmarks førende eksperter, gratis workshops, unikke testfaciliteter eller kvalificeret sparring om finansiering.

   

  Sidst opdateret: 2. januar 2024