EDIH netværket består af omkring 200 EDIH’er, som er delvist støttet af Europakommisionens Digital Europe Programme. Hovedformålet er at styrke den digitale omstilling og udvikling og derved fremme det brede optag af digitale teknologier hos SMV’ere og i den offentlige sektor i hele EU. For at accellerere den digitale transformation fokuserer EDIH netværket på at opbygge kapaciteten og eskalere brugen af ny banebrydende teknologi i nøglesektorer i hvert medlemsland i EU.