Gå til hovedindhold

Hvem kan deltage og hvordan gør man

For at deltage i Techcircles events er der en række betingelser, man skal opfylde

 • Læs op

Indhold

  Som Midtjyllands digitale innovationshub er TechCircles tilbud målrettet til forskellige grupper, som kan benytte sig af hubbens tilbud. Man kan deltage som en SMV, en større virksomhed end SMV, en offentlig organisation, og nogle tilbud også er åbne for privatpersoner.

  Vi vil i det følgende fortælle om de forskellige betingelser for at deltage alt efter hvilken gruppe, man tilhører.

  Er du en SMV

  SMV’er kan gratis deltage i alle ydelser og tilbud i TechCircle. Der er dog to forskellige tilmeldingsprocedurer.

  Idet alle tilbuddene udbydes gratis til SMV’er af en hub, som er finansieret med offentlige midler, så repræsenterer tilbuddene en værdi for de virksomheder, der deltager i dem. Det betyder at SMV’er modtager statsstøtte ved deltagelse i nogle af tilbuddene og resten af tilbuddene er gratis.

  Længere nede kan du læse mere om statsstøtten.

  Ved deltagelse i et seminar, webinar eller hackaton skal man tilmelde sig via et tilmeldingslink, der går til et Office forms-skema.

  Ved deltagelse i:

  Workshop, Sparring om funding og kapital, Investors’ Day, Styrk din forretning med åbne data, Specialistkursus, Innovationsgruppe, Brug af test-facilitet, Challenge program

  skal tilmelding ske via TechCircles tilmeldingsformular, hvor man deltager via de minimis, som er statsstøtte. Det er gratis for SMV’er, men hver aktivitet repræsenterer en værdi for deltagende SMV’er, og derfor fungerer det som statsstøtte under de minimis-forordningen. Læs om de-minimis længere nede på denne side.

  Er I en stor virksomhed

  Større virksomheder kan, mod betaling, deltage og modtage ydelser fra TechCircle.

  Deltagelse i et seminar, webinar eller hackaton er gratis for alle.

  Der er følgende priser for at deltage i de forskellige ydelser: prisen er pr. tilmeldte CVR-nr.:

  Ydelse:

  Ca. udgift for større virksomheder

  Workshop (pris pr. deltager)

  1223kr.

  Sparring om funding og kapital (pris pr. CVR-nr.)

  1950kr.

  Investors' Day (pris pr. deltager)

  1950kr.

  Styrk din forretning med åbne data (pris pr. CVR-nr.)

  2685kr.

  Specialistkursus (pris pr. deltager)

  6067kr.

  Innovationsgruppe (pris pr. CVR-nr.)

  31.200kr.

  Brug af test-facilitet (pris pr. CVR-nr.)

  58.500kr.

  Challenge program (pris pr. CVR-nr.)

  62.400kr.

   

  Privatpersoner

  Hvis du ikke har et CVR-nummer, kan du deltage som privatperson i TechCircles tilbud rettet mod den enkelte medarbejder. Det drejer sig om seminarer og webinarer, specialistkurser.

  Det er gratis at deltage som privatperson. Hvis du opretter et CVR-nummer i tiden mellem tilmelding som privatperson og tilbuddets gennemførsel, er du forpligtet til at oplyse det TechCircle. Hvis du får et CVR-nummer, vil du skulle modtage statsstøtte under de minimis-forordningen og deltage som SMV fremfor privatperson.

  Du kontakter TechCircle på mail edih@erhvervshusmidtjylland.dk

   

  Udfyldelse og underskrivelse af de minimis-erklæring

  Hvad?

  De minimis-støtte er lovlig statsstøtte, der gives ved en forenklet procedure efter de minimis-forordningen (nr. 1407/2013) og den hører under EU’s regulering af konkurrence- og statsstøtte. Idet TechCircle er finansieret af offentlige midler, er nogle hubbens tilbud at betragte som statsstøtte. I forbindelse med tilmelding skal man derfor oplyse, om man som SMV har fået støtte under de minimis-forordningen indenfor de seneste tre år.

  Hvorfor?

  Det er vigtigt at være opmærksom på regler for statsstøtte, når du modtager en ydelse fra TechCircle. Som en SMV, der indgår i et forløb i TechCircle, betyder dette, at din virksomhed maksimalt må have modtaget de minimis-statsstøtte på 300.000 EUR samlet set, svarende til ca. 2,2 mio. kr. i de seneste tre år. De minimis-støtten beregnes på koncernniveau.[1]

  TechCircles aktiviteter er gratis for SMV’er men repræsenterer en værdi, og derfor er der tale om statsstøtte. Hubben er finansieret af offentlige midler bl.a. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. EU har lavet en forordning kaldet de minimis, som giver mulighed for at få statsstøtte, og dette sker under de minimis-forordningen. Virksomheder må modtage op til 300.000 EUR indenfor en periode på tre år. Man regner fra det tidspunkt, at man har fået statsstøtten tildelt.

  Hvordan?

  På grund af loftet på 300.000 EUR skal du som SMV oplyse, hvor meget støtte din virksomhed har modtaget under de minimis-forordningen de seneste tre år.

  Når du indsender din tilmelding, samles disse oplysninger til en såkaldt Erklæring om de minimis, og man bliver automatisk ledt videre til Penneo (et program til digital underskrivning) for at underskrive.

  Følgende ydelser skal der søges statsstøtte til:

  Workshop, Sparring om funding og kapital, Investors’ Day, Styrk din forretning med åbne data, Specialistkursus, Innovationsgruppe, Brug af test-facilitet, Challenge program

  Hver ydelse er koblet på systemet: onlinelegatet, hvor man søger om de minimis. Her bliver man bedt om at oplyse, om man tidligere har modtaget de minimis. Alle tidligere oplysninger samles i en erklæring om de minimis, dvs. at tidligere modtagelse af statsstøtte er registreret og på den måde er det integreret i tilmeldingen, så man ikke selv skal tænke over det. Klik på linket, vælg den aktivitet, du ønsker at deltage i og derefter kan du udfylde de minimis erklæringen.

  Sidst opdateret: 3. april 2024