25.08.23 Robotternes rolle i kommunale kerneydelser: Konkrete eksempler på kommunale behov, hvor robotter kan hjælpe

Skal din robot løse kommunens næste udfordring? Ai og robotter er på alles læber i disse dage, men hvilken rolle kan robotter egentlig spille i kommunens kerneydelser til borgerne? I dette seminar skal vi kigge nærmere på nogle af de kommunale behov som teknologien kan være med til at opfylde.

Aarhus har en ambition om at være en by, hvor ressourcer udnyttes bedre og mere bæredygtigt og hvor digitalisering er et af midlerne til at skabe en god by for alle. Derfor retter vi i dette oplæg blikket mod digital teknologi for at finde mere effektive måder at udfører vores driftsopgaver og løse byens udfordringer på.

Kommunens behov

Med udgangspunkt i kommunens reelle behov skal du skal høre fra Aarhus Kommunes afdeling for velfærdsteknologi i Magistraten for Sundhed & Omsorg samt Magistraten for Teknik & Miljø. Med i kufferten har de begge hver især en kommunal opgave som måske kan løses af en robot. Vi skal også høre fra Bo Fristed Chef for Innovation, Teknologi og Kreativitet ved Kultur & Borgerservice som giver indblik i visionerne for Aarhus som SmartCity. Han tager også et par tidligere eksempler med og fortæller mere om hvordan byen kan bringes i spil som test og udviklingsfacilitet.

Dine idéer

Sidder du og din virksomhed allerede med en god ide til ny robotteknologi, men mangler indsigt i specifikke behov for at nå ud over rampen? Så kom forbi til en kort og konkret 30 minutters indflyvning i hvordan robotter kan løse nogle af byens udfordringer, når vi præsenterer de konkrete cases. Måske finder du din næste business case her.

Seminaret er del af robotfestivalen ’Vilde robotter løser vilde problemer’ og indgår i en samlet masterclass om Innovation i højsæde: Robotter hopper fra en sektor til en anden - for offentlige og private innovatører.

Dato: 25. august 2023 kl. 14.05 til 14.35

Sted: Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Vært: Aarhus Kommune

25.08.23 Robotter i byrummet – paneldebat v/ Aarhus City Lab & Dansk Industri

Robotter kan være med til at løse mange forskellige opgaver i byrummet. Det er relevant i en tid, hvor kommunerne både kigger ind i rekrutteringsudfordringer samt fortsatte øgede krav til grøn omstilling. Her kommer elektriske intelligente robotter ind i billedet. Nogle af de opgaver, man kan forestille sig, er gaderengøring, forskellige inspektionsopgaver af vejnet, fortov – og helt sikkert andre og flere alternativer især nu, hvor AI buldrer frem.

Men hvordan bruger vi teknologien på den bedste og på en forsvarlig måde:

 • Hvordan skal robotterne gebærde sig i samspil med mennesker?
 • Så hvordan skal vi planlægge og indrette vores byer i fremtiden til at rumme robotter til forskellige opgaver?
 • Hvordan ser vi, at robotter kan være med til at løse arbejdskraftsudfordringen?
 • Er der overhovedet plads til robotter på gaderne eller skal vi tænke vores byplanlægning om?
 • Hvordan vil den øgede brug af robotteknologi påvirke vores kultur og interaktion mellem hinanden?
 • Har vi de rette lovgivningsmæssige rammer, for udrulning af robotterne?

Det er nogle af de hovedspørgsmål, debatten om robotter i det åbne rum vil diskutere.

Seminaret er del af robotfestivalen ’Vilde robotter løser vilde problemer’.

Dato: 25. august 2023 kl. 13.30 til 14.30

Sted: Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Vært: Aarhus Kommune

 

01.09.23 Fremtidens bæredygtige drift: Udforsk digitale IoT-løsninger i smarte bygninger, byer og infrastruktur

Kom og deltag i lanceringen af vores fusionerede netværksgruppe for IoT til smarte bygninger, byer og infrastruktur! Få indblik i de forskellige krav, der kommer til at forme de digitale løsninger, som offentlige og private aktører skal anvende i fremtiden.

Temadag med fokus på grøn digitalisering

Siden 2021 har We Build Denmark og Nordic IoT Centre i fællesskab drevet to separate netværksgrupper med fokus på brugen af IoT i henholdsvis Smart City og Bygningsstyring samt ejendomsdrift. Fra sommeren 2023 fusionerer vi netværksgrupperne og skaber et stærkt 'Netværk for IoT til smarte bygninger, byer og infrastruktur'. Dette markerer vi med en temadag, hvor vi sætter fokus på grøn digital udvikling inden for byggeri og anlæg.

I både nationale og internationale sammenhænge er der stort fokus på bæredygtighed og på at fremme miljøvenlige initiativer blandt både offentlige og private aktører. Selv større organisationer er underlagt rapporteringskrav fra "EU taksonomiforordningen". Disse krav påvirker ikke kun de store aktører, men hele værdikæden, da alle aktører forventes at opfylde samme krav.

Det får du med hjem

På vores temadag for IoT til smarte bygninger, byer og infrastruktur vil vi undersøge, hvordan EU-taksonomien påvirker investorer og bygningsejere i deres prioriteringer inden for design, konstruktion og drift af bygninger, byer og infrastruktur. Vi vil diskutere, hvilke produkter og tjenester der skal udvikles for at bygge- og anlægsbranchen kan imødekomme den nuværende og fremtidige efterspørgsel. Vi vil også se på, hvordan digitale løsninger bedst kan understøtte rapporteringskravene.

Dagen afsluttes med en hyggelig fredagsbar, hvor vi fejrer sammenlægningen af de to netværksgrupper og får mulighed for at netværke med hinanden.

Program og indhold

 • Velkommen og introduktion til dagen, We Build Denmark & Nordic IoT Centre
 • EU Taksonomi – hvilken betydning får det for dig som teknologileverandør?
 • Hvordan udmøntes EU taksonomien med relation til at mindske CO2 udledningen og understøtte grøn omstilling? Hvilken rolle har teknologileverandører i disse målsætninger? Hvilke udfordringer vil der være i implementeringen af taksonomien?
 • Eksempel på digitale værktøjer til dokumentation relateret til EU taksonomien
 • Eksempler på koncerners målsætninger og krav til fremtidens teknologileverandører

 

Dato: 1. september 2023 kl. 9.00 til 15.00

Sted: København, WE BUILD DENMARK, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Vært: WeBuildDenmark

12.09.23 Cybertrusler og forretningsspionage mod din organisation - og hvorfor skal du ikke føle dig helt sikker

Har du styr på truslerne fra cyberkriminelle mod din virksomheds forretningshemmeligheder?

Beskyttelse af din organisations værdifulde data og information mod truslen fra udenlandske efterretningstjenester er kommet i afgørende fokus som følge af globalisering og geopolitiske konflikter. Deltag i dette eksklusive webinar med Politiets Efterretningstjeneste og Alexandra Instituttet, der kaster lys over de forretningsmæssige risici, som er forbundet med spionage og de skridt, du kan tage for at beskytte din virksomheds interesser.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) dykker ned i truslen fra udenlandske efterretningstjenester, der sigter mod Danmark og danske virksomheder. Få viden om, hvordan disse tjenester forsøger at udnytte Danmarks førende position inden for forskning og udvikling af avanceret teknologi til deres militære, politiske og økonomiske fordel. Forstå de potentielle risici for tyveri og uautoriseret erhvervelse af både civile og militære teknologier og information.

Alle i en virksomhed spiller en afgørende rolle i beskyttelsen af værdifuld information. Lær om de specifikke aktører og metoder, som udenlandske aktører bruger til at indhente følsom information, og få indblik i deres interesseområder og forstå deres handlemuligheder. Ved at forstå truslerne og metoderne kan du bedre beskytte dig selv, din virksomhed og dens værdifulde aktiver.

Det får du med hjem

 • Øget bevidsthed om den betydelige og komplekse trussel, som udenlandske efterretningstjenester udgør for Danmarks militære, politiske og økonomiske dagsordener
 • Forståelse for de specifikke risici, som danske virksomheder med avanceret teknologi står over for
 • Forståelse for strategier til at mindske risikoen for tyveri og uautoriseret erhvervelse
 • Opmærksomhed på målrettet spionage mod medarbejdere i danske virksomheder og vigtigheden af at beskytte værdifuld information
 • Forbedret evne til at identificere potentielle spionagetrusler og træffe proaktive foranstaltninger for at beskytte forretningsinteresser og proprietære teknologier

Dato: 12. september 2023 kl. 10.30 til 12.00

Sted: Webinar, link tilsendes

Vært: Alexandra Instituttet og Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Dette webinar er det første i en række aktiviteter som TechCircle arrangerer inden for Cybersecurity: Kom efterfølgende med på webinar om imødegåelse og organisering af din virksomheds cybersikkerhed samt en fysisk workshop, hvor du udvikler en cybersikkerhedsstrategi for din virksomhed.

 

12.09.23 Dette seminar vil tage et lidt andet kig på AI – nemlig hvordan vi kan få den menneskelige intelligens sat i spil sammen med AI for på den måde at drive en udviklingsdagsorden – med andre ord, hvordan Hybrid Intelligence kan skabe added value for en offentlig eller privat virksomhed.

UDSOLGT

Kunstig intelligens er i øjeblikket på alles læber. Især fylder debatten om, hvordan man bruger AI forsvarligt og til at forbedre samfundet. Dette seminar vil tage et lidt andet kig på AI – nemlig hvordan vi kan få den menneskelige intelligens sat i spil sammen med AI for på den måde at drive en udviklingsdagsorden – med andre ord, hvordan Hybrid Intelligence kan skabe added value for en offentlig eller privat virksomhed. 

Derudover vil vi kigge på, hvordan hybrid intelligence kan styrke medarbejdere i deres vidensarbejde.

Efter velkomst af direktør for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune, Charlotte Storm Gregersen, vil du med udgangspunkt i en præsentation i projektet Crea.Visions få et oplæg af Søren Lundsgaard fra ITK i Aarhus Kommune om, hvordan vi tænker som offentlig virksomhed, når vi inviterer virksomheder med en AI teknologi ind, som under de rette omstændigheder kan anvendes til at løfte en opgave, vi endnu ikke selv har knækket koden på.

Derudover vil I møde Jacob Sherson fra Aarhus Universitet, som giver et bud på, hvordan man kan bruge AI og tænkning om hybrid intelligence til at styrke den kreative tænkning. Her vil du også få mulighed for selv at komme på banen og blive involveret i overvejelserne om, hvordan du i praksis kan bruge AI til udviklingsarbejde i din organisation eller virksomhed. Rent praktisk indlægges mulighed for ideudvikling og sparring for deltagerne.

Du vil også møde David Nhan Thien Nguyen, System og Data Specialist hos Nic. Christiansen Group, der har arbejdet aktivt med metodikken og høre om deres erfaringer.

Dato: 12. september 2023 kl. 13.00 til 15.00

Sted: Aarhus Rådhus, Sønder Allé 2, 8000 Aarhus C

Vært: Seminaret er arrangeret af ITK – Aarhus City Lab i Aarhus Kommune i samarbejde med Techcircle

 

14.09.23 Udnytter din virksomhed mulighederne i den cirkulære økonomi og take-back-systemer?

Udnyt potentialet i den cirkulære økonomi og se mulighederne i brugen af Take-Back-systemer. Deltag i dette oplysende seminar, der fokuserer på de forretningsmæssige fordele ved Scenario Planning og et effektivt Take-Back-værktøj, understøttet af virkelige eksempler.

Baseret på en grundig undersøgelse foretaget i 2022 er det blevet klart, at mange danske produktionsvirksomheder har brug for hjælp til at implementere effektive Take-Back-systemer. Især håndtering af produkter, der indeholder en bred vifte af materialer, udgør den store udfordring.

De fleste virksomheder skal navigere i flere komplekse problemstillinger vedrørende takeback-aktiviteter. For eksempel kan aktørbilledet inden for Take-Back-systemer variere, når virksomheder ændrer sammensætningen af materialer i deres produkter. Desuden oplever virksomheder, der er afhængige af eksterne komponentleverandører, vanskeligheder med at få detaljerede oplysninger om materialerne i komponenterne. Det begrænser deres evne til at vurdere bæredygtighedsniveauet af det endelige produkt. Andre vigtige aspekter omfatter internationalisering, overholdelse af lovmæssige krav på tværs af lande samt effektiv logistik og partnerskaber.

På dette fysiske seminar vil vi introducere dig til et effektivt værktøj, der er designet til at guide din virksomhed i planlægningen og implementeringen af brugbare Take-Back-systemer.

Dagens program

Velkommen og introduktion/perspektivering i forhold til Take Back (30 min.)

Introduktion til Take Back Scenario planning tool (30 min.)

Open mic/Spørgsmål (30 min.)

Konkrete cases af Take Back i virksomheder (30 min.)

Open mic/Spørgsmål (30 min.)

 

Det får du med hjem

 • At overvinde barrierer: Få et overblik over de mest almindelige udfordringer, der opstår ved implementering af et Take-Back-system. Forstå, hvordan du effektivt kan tackle disse udfordringer for at optimere din virksomheds drift og forbedre bæredygtighedspraksis.
 • At tilrettelægge med strategisk med Scenario Planning: Opdag, hvordan Scenario Planning-værktøjer kan hjælpe virksomheden med at navigere i de stadigt skiftende krav inden for bæredygtighed og take-back-initiativer. Lær, hvordan du kan forudsige fremtidige scenarier og proaktivt tilpasse dine strategier for at holde dig foran konkurrencen.
 • At forbedre produkternes bæredygtighed: Ved at implementere et robust Take-Back-system kan din virksomhed mere præcist vurdere bæredygtighedsniveauet af dine produkter. Dette gør det muligt at imødekomme kundens forventninger, overholde regler og styrke dit brand og omdømme.

 

Dato: 14. september 2023 kl. 13.00 til 15.30

Sted: FORCE Technology, Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N

Vært: Meiken Hansen, FORCE Technology

Dette TechCircle seminar er et i rækken af flere webinarer, seminarer og workshops der dykker ned i produkters bæredygtighed og cirkulær økonomi, herunder take-back-systemer og Factory Sustainability Assessment (FSA). Hold dig opdateret på hjemmesiden og LinkedIn.

28.09.23 Har du styr på din virksomheds bæredygtighedsniveau - få værktøjerne med Factory Sustainability Assessment (FSA)

Factory Sustainability Assessment (FSA) er et vurderingsværktøj, der måler en virksomheds nuværende modenhed for at arbejde med bæredygtighed. Evalueringen kan herefter danne grundlag for at formulere en køreplan for forbedringer på flere planer, og sikre at indsatser for miljømæssig og social bæredygtighed sker på en rentabel måde.

Hvor moden er din virksomhed til at arbejde med bæredygtighed?

Gennemførelse af en bæredygtighedsvurdering kan danne grundlag for at forbedre virksomhedens omdømme, opfylde interessenternes forventninger, mindske risici, opnå omkostningsbesparelser, få adgang til nye markeder, overholde regler og i sidste ende drive vækst og øget omsætning. Med vurderingen kan virksomheden lettere tilpasse værdier til dens drift og demonstrere engagementet og initiativer indenfor bæredygtighed, som i stigende grad værdsættes af forbrugere, investorer og det bredere erhvervsliv.

Det får du med hjem

 • Værktøj til kickstarte nye bæredygtighedsinitiativer.
 • Overblik over muligheder og udfordringer i forbindelse med FSA-udvikling.
 • Eksempler på, hvordan anvendelse af FSA kan hjælpe virksomheder med at formulere virksomhedsspecifikke aktivitetsplaner, og hvordan sådanne planer ser ud.

Dato: 28. september kl. 10 til 11

Sted: Webinar, link tilsendes

Vært: Force Technology ved Kasper Stens Honoré, Peter Byrial Jensen

Denne TechCircle aktivitet er et i rækken af flere webinarer, seminarer og workshops der dykker ned i produkters bæredygtighed og cirkulær økonomi, herunder take-back-systemer og Factory Sustainability Assessment (FSA). Hold dig opdateret på hjemmesiden og LinkedIn.

28.09.23 Bliv opdateret med den nyeste viden og få praktiske tips og tricks til at udnytte AI's potentiale til at drive din virksomheds succes.

Dette er en enestående chance for at dykke ned i det fascinerende univers af Generativ AI, få førstehåndserfaring med ChatGPT, og undgå juridiske faldgruber.

Du vil høre om:

 • Introduktion til Kunstig intelligens og hvad fremtiden bringer
 • Hvilke AI værktøjer er der og hands-on med ChatGPT
 • Generative AI - hvordan holder du styr på de juridiske risici, når du tager det i brug i forretningen

Vi vil dykke ned i de praktiske aspekter af AI med Maria Skjærven, Founder af FutureScouts. Med over 20 års erfaring i at formidle mellem teknologi og forretning, vil Maria gøre os bekendt med de forskellige AI-værktøjer, der er tilgængelige, og hvordan de kan anvendes i en virksomhedssammenhæng. Hendes hands-on session med ChatGPT vil give dig konkrete tips og tricks til at implementere og anvende i din virksomhed.

Derudover vil Kristian Storgaard, Advokat og Partner hos Kromann Reumert, navigere os gennem de juridiske udfordringer og risici ved brug af AI. Lær, hvordan du kan beskytte din virksomhed og være i overensstemmelse med lovgivningen, når du integrerer AI-værktøjer.

Vores masterclass er meget mere end blot foredrag. Det er en dag med læring, praktisk erfaring, og en gylden chance for at netværke med ligesindede som har interesse i Generativ AI. Uanset om du allerede har integreret AI i din virksomhed, eller er nysgerrig efter at udforske dens potentiale, vil denne dag berige dit perspektiv og udstyre dig med praktiske færdigheder.

Dagens program

Kl. 8.30-9.00 Indtjekning & Netværk med Kaffe/Te/Morgenbolle

Kl. 9.00 Velkomst ved DigitalLead & TechCircle

Jacob Sherson, professor ved Aarhus Universitet, Founding Director of Center for Hybrid Intelligence og TedX speaker: Kunstig intelligens”, - bli´r vi klogere, eller skal vi frygte det!

Maria Skjærven, Founder af FutureScouts: Hvilke AI værktøjer er der og hands-on med ChatGPT

Kristian Storgaard, Advokat og Partner, Kromann Reumert: Generative AI - hvordan holder du styr på de juridiske risici, når du tager det i brug i forretningen?

Kl. 12.15 Tak for i dag!

 

Dato: 28. september 2023 kl. 08.30 - 12.00

Sted: Navitas, INCUBA Pier Venue, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus

Vært: DigitalLead i samarbejde med TechCircle

Tilmeld dig vores masterclass og omsæt AI-hypen til realitet for din virksomhed.

Eventet afholdes også i Aalborg, København og Vojens.

24.10.23 Styrk din virksomhed mod cybertrusler: Risikovurdering og strategier for beskyttelse

Er du klædt på til at beskytte din virksomhed mod cybersikkerhedsbrud og ransomware-angreb? Deltag i dette webinar, og få værdifuld viden om, hvordan cybersikkerhedstiltag direkte understøtter din virksomheds indtjening og vækst.

I løbet af webinaret vil du få en omfattende introduktion til de aktuelle trusler, som danske virksomheder står over for: Lær blandt andet om det skiftende landskab af cybertrusler, herunder den stigende trussel fra ransomware-angreb og ondsindet software, der er designet til at kryptere værdifulde virksomhedsfiler og data, og bliv bevidst om, hvordan proaktiv håndtering af disse trusler kan sikre din virksomhed.

En central del af cybersikkerhed er gennemførelsen af en grundig risikovurdering. Vi vil guide dig gennem grundlæggende principper for risikovurdering og give dig redskaber til at identificere, analysere og evaluere potentielle risici for dine IT-systemer og data. Ved at forstå dine sårbarheder kan du udvikle en solid plan for at mindske risici og styrke din virksomheds sikkerhedsinfrastruktur.

Cybermodstandsdygtighed er afgørende for enhver virksomhed, der ønsker bæredygtig vækst og indtjening. Vores webinar giver dig værdifuld information om relevante standarder og værktøjer, samt om de strategier og praksisser, der er nødvendige for effektivt at forebygge, opdage, reagere på og gendanne fra cybersikkerhedsincidenter. Ved at styrke din cybermodstandsdygtighed sikrer du, at din virksomhed kan fungere problemfrit, beskytte følsomme oplysninger og fastholde kundetilliden.

Deltag i et informativt webinar, der ledes af erfarne konsulenter fra Alexandra Instituttet, og få den viden og de praktiske indsigter, der er nødvendige for at prioritere cybersikkerhed som en forretningsfremmende faktor og sikre, at din virksomheds vækst og indtjening forbliver stærk i en stadig mere digitaliseret verden.

Det får du med hjem

 • Hvordan beskyttes din virksomheds indtjening og økonomiske stabilitet mod cybersikkerhedsbrud og ransomware-angreb?
 • Hvordan identificeres og reducerers cyberrisici gennem en effektiv risikovurdering?
 • Hvordan organiseres arbejdet omkring cybersecurity og hvilke standarder skal man være opmærksom på?

Dato: 24. oktober 2023 kl. 13.00 til 15.00

Sted: Webinar, link tilsendes

Vært: Alexandra Instituttet

Dette webinar er en del af en række aktiviteter, som TechCircle arrangerer inden for Cybersecurity: Kom for eksempel med på en fysisk workshop, hvor du udvikler en cybersikkerhedsstrategi for din virksomhed.

30.10.23 Hjælper du virksomheder med indkøb af digitale tjenester og/eller produkter? Så ved du, hvor vigtigt det er at opfylde de høje krav til cybersikkerheden.

Vi sætter fokus på, hvordan du kan styrke dine kompetencer inden for rådgivning om cybersikkerhed. Webinaret er et samarbejde med Security by Design fra projektet Sb3D, som er støttet af Industriens Fond.

I de seneste år er der sket en kæmpe udvikling inden for certificeringer og standarder, og der er også en række love og regle på vej fra EU om cybersikkerhed for digitale produkter og/eller tjenester.  

Det kan være svært at følge med i udviklingen, men på dette webinar giver vi dig et hurtigt overblik over de eksisterende certificeringer, standarder og lovgivning samt kommende tiltag, så du fremover bedre kan rådgive dine kunder om, hvilke områder der er vigtige at fokusere på.

Derudover får du en introduktion til Security by Design, så du også får en forståelse for, hvorfor det er vigtigt at indtænke sikkerhed og databeskyttelse ind i alle faser af udviklingen.

Det får du med hjem

Du vil kunne

 • Rådgive dine kunder om, hvilke certificeringer, standarder og lovgivning, der findes på området.
 • Rådgive dine kunder om, hvilke områder der er vigtige at fokusere på.

Du ved 

 • Hvilke certificeringer og standarder, der findes på markedet.
 • Hvilke love og regler der kan få betydning for forskellige typer af kunder.
 • Hvad Security by Design er, og hvorfor det er vigtigt at tænke sikkerhed ind i hele udviklingsprocessen.

Du kan:

 • Skabe et overblik over udbuddet af certificeringer og standarder.
 • Skabe forståelse for, hvilke love og regler der gælder for forskellige kundegrupper

Dato: 30. oktober kl. 13.00 til 15.00

Sted: Webinar, link tilsendes

Vært: Alexandra Instituttet og Erhvervshus Midtjylland

 

08.11.23 Skab vækst og omsætning med digitale tvillinger: en revolution af din forretningsmodel

Bemærk, dette webinar afholdes på engelsk

Opdag de banebrydende muligheder med digitale tvillinger, nye veje for virtuelle modeller, der revolutionerer virksomhedsdriften og -modeller og driver vækst og omsætning. Deltag i et engagerende webinar, hvor vi dykker ned i den indviklede verden af digitale tvillinger og udforsker deres enorme potentiale på tværs af brancher.

Basisviden om digitale tvillinger

En digital tvilling er en dynamisk virtuel kopi af et system, der løbende opdateres med realtidsdata fra sensorer og andre kilder – og løbende sender input retur der optimerer anlæg og systemer via AI og Machine Learning. Ved at udnytte mulighederne i denne teknologi kan din virksomhed træde gennem helt nye døre for forretning og produkter. De virtuelle agenter skaber uvurderlig indsigt i fysiske setups, hvilket muliggør tidlig identifikation af fejl, nøjagtige resultatforudsigelser og optimering af systemets ydeevne.

På dette oplysende webinar vil du blive introduceret til en fascinerende verden med digitale tvillinger. Få en dyb forståelse af teknologiens grundlæggende begreber og komponenter. Udforsk de mange applikationer på tværs af produktion, sundhedspleje og byplanlægning, hvor digitale tvillinger allerede har sat deres præg.

Desuden vil dette webinar udstyre dig med den praktiske viden til at udnytte digitale tvillinger effektivt. Afdæk bedste praksis for oprettelse og administration af digitale tvillinger, herunder de kritiske aspekter af dataindsamling og -analyse, modelvalidering og -verifikation samt overvejelser om cybersikkerhed.

Deltag i dette transformative webinar, og få forståelse for hvordan digitale tvillinger i den nærmeste fremtid kan være med til at skabe vækst og omsætning. Få uovertruffen indsigt i digitale tvillingers verden, og opdag, hvordan de kan løfte din forretning til nye højder.

Det får du med hjem

 1. Få en omfattende forståelse af de grundlæggende begreber og komponenter, der definerer digitale tvillinger.
 2. Få overblik over muligheder på tværs af forskellige brancher, med cases fra den virkelige verden, hvor digitale tvillinger har revolutioneret driften og drevet væksten.
 3. Få bedste praksis for implementering og udnyttelse af digitale tvillinger, så du kan udnytte teknologien effektivt, når det skal være.
 4. Få uvurderlig indsigt i dataindsamlings- og analysemetoder, der er skræddersyet eksplicit til digitale tvillinger, og som letter informeret beslutningstagning og proaktiv systemoptimering.

Dato: 8. november 2023 kl. 12.30 til 13.30

Sted: Webinar, link tilsendes

Vært: Cláudio Gomes, Aarhus Universitet

07.11.23 (virtuelt, link tilsendes) og 07.12.23 (fælles og individuelle virtuelle møder, links tilsendes) 2-dages workshop. Lær om cirkulær økonomi og Take-Back systemer - og hvordan de kan gavne din virksomhed.

Vil du gerne være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid for din virksomhed og samfundet? Så kom med på denne 2-dages workshop, hvor du vil få viden og værktøjer om cirkulære principper til din forretning med fokus på Take-Back systemer.

Take-Back systemer handler om at indsamle, genbruge og genanvende produkter og materialer, når de er udtjente eller ikke længere har værdi for kunden. Det kan hjælpe dig med at spare ressourcer, reducere affald og skabe nye forretningsmuligheder. Men det kræver også, at du tænker anderledes om dit produktdesign, din produktion, din distribution og din kundeservice. På workshoppen vil du høre om, hvordan du kan tilpasse din virksomhed til en cirkulær økonomi.

En af de centrale metoder, vi vil bruge på workshoppen, er scenarieplanlægning. Ved brug af scenarieplanlægning kan du udforske forskellige fremtidsscenarier for din virksomhed i en cirkulær økonomi og identificere de udfordringer og muligheder, du kan møde. Processen vil guide dig gennem de praktiske skridt til at implementere Take-Back systemer i din virksomhed. 

Det får du med hjem

 1. Forstå cirkulær økonomi og Take-Back systemer: Workshoppen vil give dig en grundlæggende forståelse af, hvad cirkulær økonomi er og hvorfor det er vigtigt. Derudover giver workshoppen et godt indblik i Take-Back muligheder.
 2. Udvikle din egen cirkulære strategi: Workshoppen vil give dig værktøjer og metoder til at analysere din nuværende situation, udforske forskellige fremtidsscenarier, formulere dine mål og visioner, og lave en handlingsplan for at implementere Take-Back systemer i din virksomhed.

Dato: 7. november 2023, Individuelle online møder (virtuelt, link tilsendes)

Dato: 7. december 2023, fra kl. 10.00 til 14.00 (fælles og individuelle virtuelle møder, links tilsendes)

Vært: Force Technology ved Meiken Hansen. Derudover oplægsholder: Rasmus Jørgensen, MADE

Denne TechCircle aktivitet er et i rækken af flere webinarer, seminarer og workshops der dykker ned i produkters bæredygtighed og cirkulær økonomi, herunder take-back-systemer og Factory Sustainability Assessment (FSA). Hold dig opdateret på hjemmesiden og LinkedIn.

 

21.11.23 Deltag i et inspirerende formiddagsmøde, der dykker ned i de seneste teknologiske fremskridt, som vil revolutionere måden, industrier og virksomheder driver forretning på, både på kort og lang sigt.

Mødet henvender sig til alle, der ønsker en forståelse af de banebrydende teknologier, der vil forme fremtiden. Vi vil sætte fokus på den forretningsmæssige side af teknologierne og undersøge, hvorfor det er afgørende for din virksomhed at være opmærksom på dem og forstå deres potentiale i forhold til din forretningsmodel.

Hvad får du med hjem?

- Få et overblik over de nye teknologiske muligheder, herunder Big Data, IoT, robotter, droner, AR/VR/MR, digitale tvillinger og AI – teknologier, der inden længe kan påvirke alt fra produktudvikling til salg og service.

- Opdag, hvordan teknologiske fremskridt kan integreres i din forretningsstrategi og hvorfor det er afgørende for virksomheder at være opdateret på disse teknologier for at forblive konkurrencedygtige.

- Bliv inspireret til at gentænke din virksomheds potentiale og udforske, hvordan AI og digitalisering kan udnyttes i produktudviklingsprocessen for at forblive konkurrencedygtig og tilpasse sig fremtidige udfordringer.

Oplægsholdere

- Jakob Lemming, leder af Digital Transformation Lab Skjern, Aarhus Universitet

- Jesper Askov, business development manager og projektleder, Aarhus Universitet

Dato: 21. november 2023 kl. 9.00 - 11.00

Vært: Aarhus Universitet

Sted: BusinessPark Struer