Gå til hovedindhold

Få adgang til en lang række Testfaciliteter

Har du en teknologi eller et produkt, du ønsker at få testet? Få adgang til vores laboratorier eller udendørs områder forskellige steder i Midtjylland.

 • Læs op

Indhold

  Partnerkredsen bag TechCircle har åbnet sine test- og laboratoriefaciliteter for virksomheder, der f.eks. ønsker at teste et produkt eller en løsning af. I kan få adgang til at teste jeres teknologi eller nyeste produkter enten i laboratorier eller i udendørs områder forskellige steder i Midtjylland.

  Som virksomhed kan I få op til 40 timers test og sparring.

  Få et overblik over testmuligheder i TechCircle her:

  Beskrivelse af Testfacilitet, Sensorbox:

  ​Med vores uvildige, teknologiuafhængige og hurtige afklaringsservice baseret på vores Sensorbox kan vi hjælpe dig med at forstå potentialerne ved at arbejde mere datadrevet. Du får reelle data ind fra din egen produktion; derfor får du en idé om, hvorvidt der er indsigter at hente, som ville kunne føre til reduktion i fejl, spild eller nedetid, og om det er værd at gå videre med at etablere en egentlig, permanent dataopsamling som grundlag for øget digitalisering og større bæredygtighed. 

  Jeres udbytte ved at anvende Sensorbox

  • I får data ind fra jeres egen produktion; vi monterer eksterne sensorer og måler på dét, der giver mening for jer 
  • I er i gang med det samme og ser datavisualiseringer fra dag ét 
  • I får et fælles, datadrevet vidensgrundlag at tale ud fra på tværs af organisationen og kan beslutte, om I skal videre ad den vej 

  Procesmæssige overvejelser (hvordan ser et typisk forløb ud)

  Vi tager først en indledende onlinesnak med jer: Hvor tror I der kunne være noget at undersøge nærmere med sensormålinger?

  Herefter konfigurerer vi vores Sensorbox efter de identificerede undersøgelsesområder. Vi har utallige sensorer og kan måle på temperatur, vibrationer, støj og meget mere

  Så besøger vi jer og monterer sensorerne de aftalte steder og instruerer jer i, hvordan I løbende kan monitorere de data, der opsamles. Det kan I gøre både på en skærm på selve Sensorboxen og evt. på jeres computer ved skrivebordet. Sensorboxen samler data op i en aftalt testperiode på 3-6 uger. Herefter samler vi op på forløbet i en kort rapport, som bl.a. indeholder eksempler på visualiseringer og potentielt værdiskabende indsigter. I får denne rapport samt et dump over alle opsamlede rådata, og I tager sensorerne ned og returnerer dem og Sensorboxen til os.

  Endelig tager vi et afsluttende onlinemøde med jer, hvor vi kan drøfte resultaterne af testperioden og eventuelle næste skridt; næste skridt kunne f.eks. være at undersøge, om man ved hjælp af kunstig intelligens kunne lave f.eks. anomaly detection eller predicitive maintenance, såfremt I havde en fast dataopsamling i drift.

  Lokationsadresse: ÅBOGADE 34, 8200 Aarhus N

  Organisation: Alexandra Instituttet

  Kontaktperson og laboratorieansvarlig:

  Jakob Fredslund, jakob.fredslund@alexandra.dk  tlf:28 93 91 28

  Beskrivelse af Testfacilitet, Digital Transformation Lab

  I januar 2021 åbnede Aarhus Universitet Digital Transformation Lab i Ringkøbing-Skjern. Det overordnede formål med laboratoriet er at tilføre ny forskningsbaseret viden til produktionsindustrien. Det skal især hjælpe virksomheder til at komme med på den nye industrielle bølge, hvor den digitale verden integreres med den fysiske produktion.

  Laboratoriet har primært fokus på udvikling af Digitale Tvillinger samt de underliggende teknologier (IOT, Big Data, AI etc.) og det er udstyret med en række robotter, der giver mulighed for at skabe mindre produktionsmiljøer. Den primære forskning er rettet mod digitale tvillinger, og gennem involvering og vidensdeling vil vi øge virksomhedernes brug heraf.

  Gennem et samarbejde mellem virksomheder, kommuner, Erhvervsråd og Aarhus Universitet skal Digital Tranformation Lab understøtte digital udvikling og modning af produkter og fremstillingsprocesser hos især små og mellemstore virksomheder.

  Jeres udbytte ved at anvende Digital Transformation Lab

  • Afprøvning af robotarme (KUKA og UR) med diverse udstyr
  • Afprøvning af selvkørende robotter (MiR)
  • Afprøvning af VR udstyr
  • Afprøvning af AR udstyr

  Ud over afprøvning af vores udstyr vil I kunne sparre med personalet i laboratoriet og I kan få viden gennem de arrangementer der afholdes.

  Procesmæssige overvejelser (hvordan ser et typisk forløb ud):

  Der er to typer af forløb, som laboratoriet bestræber sig på at tilbyde:

  1. Virksomhedens teknikere kan bruge laboratoriet som kontor i en aftalt periode. Her kan teknikeren dele viden med laboratoriets ansatte og udføre forsøg med laboratoriets materialer.
  2. Laboratoriet kan arrangere et forløb hos virksomheden, som et rullende laboratorium. På den måde kan virksomheden afprøve teknikkerne på deres egen produktion. De indkøbte robotter kan dog ikke bringes til virksomheden.

  Lokationsadresse: Ånumvej 28, 6900 Skjern

  Organisation: Aarhus Universitet

  Kontaktperson og laboratorieansvarlig

  Jakob Lemming, jle@ece.au.dk, tlf. 93 51 15 80

  Beskrivelse af Testfacilitet, Orbit Lab

  ORBIT er et tech hub og community for startups og mindre virksomheder, hvor forretningsindsigt kombineres med videnskab og teknologi.

  ORBIT Lab er en del af Institut for Elektro- og Computerteknologi under Aarhus Universitet og her mødes studerende, ansatte, startups og folk fra industrien, som har en fælles interesse for
  ny teknologi. Såvel virksomheder, studerende og forskere deltager i en lang række udviklings- og forskningsprojekter. Der findes også et inkubationsmiljø inkubationsmiljø til early-stage startups.

  Der er utallige muligheder i lab’et, og hvis ikke et værktøj findes på lokaliteten, kan det sikkert skaffes via AU’s mange andre afdelinger. Brugeren får med andre ord adgang til en lang række værksteder og værktøjer samt ekspertrådgivning og vejledning via specialister fra universitetet.

  Jeres udbytte ved at anvende Orbit Lab

  Projekter, der anvender ORBIT får adgang til en lang række faciliteter, såsom

  • Makerspaces
  • VR-lab
  • Medielab

  Og Orbit Lab kan hjælpe med:

  • SW-programmering og test
  • HW-udvikling og test
  • 3D-print
  • Community og events

  Procesmæssige overvejelser (hvordan ser et typisk forløb ud)

  Hvis du ønsker adgang til og hjælp via ORBIT, skal du først gøre dig klart, hvad dit problem/din udfordring er, og hvilke kompetencer, du har behov for at gøre brug af. Dernæst aftales et konkret forløb.

  Lokationsadresse: Finlandsgade 20, 8200 Aarhus N

  Organisation: Institut for Elektro- og Computerteknologi / Aarhus Universitet

  Kontaktperson og laboratorieansvarlig: Jesper Askov Bonde Petersen, jesper.askov@ece.au.dk, tlf: 9350 8948

  Beskrivelse af Testfacilitet, Havnepladsen: 

  Aarhus City Lab er etableret i et samarbejde mellem en række interne afdelinger i kommunen. I samarbejde med forskellige eksterne aktører arbejder vi med udvikling, test og demonstration af ny teknologi og har aktuelt aktiviteter indenfor bl.a. IoT, AI, åbne data, Open Source, droner og robotter.  

  Langt de fleste af vores projekter udføres i tværregionale, tværnationale eller internationale samarbejder og sammen med virksomheder.   

  Aarhus City Lab er et fysisk eksperimentarium, der har sit udgangspunkt på Havnepladsen mellem DOKK1 og Navitas og strækker sig ud ad Randersvej til Agro Food Park i Aarhus Nord. Området og de tilhørende faciliteter udgør et udstillingsvindue, hvor vi fremviser innovative løsninger, der bidrager til byens udvikling.   

  Vi opsøger dialog med byens øvrige aktører, ikke kun omkring teknologien i sig selv, men i høj grad også omkring de samfundsmæssige implikationer, som den stigende tech-påvirkning af byen og samfundet medfører. Der er plads til vigtige debatter om privatliv kontra overvågning, dataetik, æstetikken omkring teknologi i det fysiske byrum, menneskelige beslutninger kontra beslutninger truffet af en kunstig intelligens, åbne data og mange andre interessante og vigtige perspektiver. 

  Aarhus City Lab fungerer således som testområde for teknologi og Smart City-løsninger og er et sted, hvor dialog og partnerskaber mellem kommunen, iværksættere, virksomheder, forskere, studerende og borgere kan opstå og dyrkes.  

  Jeres udbytte ved at anvende Havnepladsen

  • Udstillingsvindue for teknologier  
  • Testområde (mulighed for opkobling til vores IoT-platform OS2iot, der gør det muligt at forbinde både LoRaWAN, Sigfox og NB-IoT-enheder.) 
  • Område for dialoger og partnerskaber  
  • Dækket af TAPAS-netværket
  • 5G (på vej)
  • Præcise vejrdata for lokationen er tilgængelig

   

  Procesmæssige overvejelser (hvordan ser et typisk forløb ud): 

  Kontakt aarhuscitylab@aarhus.dk for at anvende testfaciliteten

   

  Lokationsadresse: Hack Kampmanns Plads 2 mellem Dokk1 og Navitas  

  Organisation: Aarhus Kommune  

  Kontaktperson og laboratorieansvarlig: Morten Falbe-Hansen, tlf: 21 54 35 61, mail:aarhuscitylab@aarhus.dk

   

  Har I brug for at teste jeres udstyr på en platform, der kan angive hvor produktet befinder sig med særlig høj præcision?  Sammen med TechCircle partner, Aarhus City Lab, tilbyder vi jer muligheden for at anvende platformen TAPAS uden omkostninger i et testforløb i byrummet.

  Hvad er TAPAS?

  Platformen er en højteknologisk reference-infrastruktur, som forbedrer kvaliteten af satellitsignaler så man kan finde sin placering med en nøjagtighed på 1 cm i Aarhus by og havn - både for stationære og bevægelige enheder. 
  Den nøjagtige position er et nøgleelement for fremtidige teknologier, som vil komme til at præge vores samfund og byer i stor grad. Herunder selvkørende biler, droner, IoT (Internet of Things) og smart city teknologien.
  Datatransmission foregår i realtid fra GNSS-stationerne til en server på DTU Space, hvor RTK-korrektioner estimeres og transmitteres til slutbrugeren på internettet. 

  Læs mere her

  Sådan kommer du i gang med TAPAS

  I testforløbet hjælper vi jer med at blive koblet på TAPAS-platformen i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI). Efter at have beskrevet jeres idé/produkt og indkøbt den relevante GNSS-modtager, sætter vi jer i kontakt med SDFI, som I laver en brugeraftale med. Herefter er jeres produkt klar til test i Aarhus.

  Test med TAPAS er relevant i de tilfælde hvor formålet er at teste hvordan den nøjagtige positionering spiller sammen med andre systemer/dele af en selvkørende enhed. Platformen kan også have værdi for jer, der vil teste andre produkter, som ikke bevæger sig autonomt.

  Lokationsadresse: Smart Aarhus, Aarhus Kommune Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C  

  Organisation: Aarhus Kommune – Smart Aarhus

  Kontaktperson og laboratorieansvarlig: 

  Morten Falbe-Hansen, tlf: 21 54 35 61 

  Aarhus City Lab aarhuscitylab@aarhus.dk

  Test med byens data

  Har I brug for data fra den levende by i jeres produktudvikling? Sammen med TechCircle partner, Aarhus City Lab, tilbyder vi jer muligheden for at indsamle byens data og teste med jeres eget tilpassede IoT Smart City datasæt.

  I testforløbet hjælper vi jer med at opsætte jeres egne sensorer, radarer, kameraer etc., så I kan gøre brug af byens IoT-infrastruktur og indsamle datasæt tilpasset jeres behov. I processen vil vi hjælpe jer med de nødvendige tilladelser fra de lokale myndigheder samt facilitere dialog med de rette personer i kommunen for eventuelt yderligere samarbejde.

  Om netværket

  Når I tester i samarbejde med Aarhus Kommune, har vi mulighed for at tilbyde jer adgang til kommunens eget IoT netværk som er baseret på den åbne standard LoRaWAN.

  LoRaWAN er en Low Power, Wide Area-netværksteknologi designet til trådløst at forbinde batteridrevne 'ting' til internettet. Netværket kan sende små datapakker over meget lange afstande med meget lavt strømforbrug, hvilket muliggør batteridrevne målepunkter/sensorer med meget lang batterilevetid (adskillige år).

  Omkring 30 kommuner anvender allerede LoRaWAN så virksomheder der på sigt ønsker at sælge deres færdige løsninger til den offentlige sektor, kan gennem testforløbet derved benytte lejligheden til at få erfaring med LoRaWAN på forhånd og tilpasse løsninger til LoraWAN allerede i testforløbet.

  Indsamling af data med LoRaWAN baserede sensorer er også særlig fordelagtigt hvis I som virksomhed ønsker at teste i større skala da tilkoblingen af flere sensorer kan være billigere med LoRaWAN fremfor SIM-kort baserede sensorer.

  Når I benytter LoRaWAN i testforløbet anvendes også kommunens IoT-platform, hvor jeres data kan indsamles, forfines, lagres og visualiseres.

  Cases

  I Aarhus Kommune anvendes LoRaWAN netværket aktuelt til at holde styr på byens redningskranse og kommunale el-cykler, til temperaturmåling i cykelstier og til projekter omkring ’citizen science’, hvor byens borgere kan foretage målinger af forskellig art og bidrage til øget indsigt omkring livet i byen. 

  Lokationsadresse: Netværket er etableret i hele Aarhus Kommune 

  Organisation: Aarhus Kommune  

  Kontaktperson og laboratorieansvarlig: Morten Falbe-Hansen, tlf.: 21 54 35 61, Aarhus City Lab aarhuscitylab@aarhus.dk

  Beskrivelse af Testfacilitet Byrummet i Aarhus Kommune

  Det betyder at du som virksomhed eller offentlig institution kan teste digitale produkter og teknologier i byen, f.eks. som en del af jeres egen produktudvikling eller forud for en investering. Alt efter din organisations behov vil vi bestræbe os på at tilpasse test på veje, fortove, i bygninger, i institutioner eller andre af kommunens områder på den bedste måde. Du har også mulighed for at teste software-baserede løsninger på ét af kommunens mange datasæt.

  Indgangen til byrummet i Aarhus som testfacilitet er Aarhus City Lab under Aarhus Kommune, der stiller testmuligheder på tværs af de kommunale områder til rådighed og kan hjælpe dig i gang med at anvende fysiske områder og få adgang til kommunens tilgængelige data. Aarhus City Lab er indgangen til test i Aarhus uanset hvilket testscenarie, du har brug for, og vi er klar til at afsøge hvad der er muligt ift. din organisations behov. Vi hjælper med at skabe kontakt og få de nødvendige tilladelser.

  Jeres udbytte ved at bruge Byrummet i Aarhus

  Med byrummet i Aarhus som testfacilitet har du som virksomhed eller offentlig institution mulighed for at teste teknologier i en virkelighedsnær kontekst. Faciliteten er ikke begrænset til én fysisk lokation, men området for test skræddersyes til den enkelte aktørs behov.

  Virksomhedens udbytte af et forløb med byrummet i Aarhus som testfacilitet kan spænde bredt. Fælles for alle forløb er dog, at aktøren, der benytter faciliteten, får en let adgang til Aarhus Kommune og samtidig muligheden for at få koordineret et projekt, herunder inddraget de rette kompetencer til at udføre test og   hjælp til at indhente de rette tilladelser i forbindelse med test i byrummet.

  Procesmæssige overvejelser (hvordan ser et typisk forløb ud):

  Som virksomhed eller offentlig institution skal du gøre dig tanker om i hvilken kontekst, du kunne tænke dig at teste din teknologi.

  Når du har kontaktet Aarhus City Lab vil vi begynde arbejdet med at finde og skræddersy en testfacilitet til dig. Nogle testfaciliteter er simple at oprette eller tilgå, hvorimod andre skræddersyede faciliteter kræver flere tilladelser. Aarhus City Lab hjælper dig igennem hele forløbet indtil testen er afviklet.

  Lokationsadresse: et fysisk eller virtuelt sted i Aarhus Kommune

  Organisation: Aarhus Kommune  

  Kontaktperson og laboratorieansvarlig:

  Morten Falbe-Hansen, tlf: 21 54 35 61, mail: aarhuscitylab@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 3. maj 2024