Gå til hovedindhold

Digitalisering er grundlaget for fremtidens vandsektor

Vandsektoren er godt i gang med en digital transformation. Men i de kommende år forventer de store aktører i vandsektoren, at et nyt lag af digitalisering kan skabe en sammenhængende vandsektor, som arbejder med meget mere end drikke og spildevand som eneste leverancer.

Vand der hældes i et glas
 • Læs op

Indhold

  De fleste af os skænker det formentligt ikke en tanke, at det ikke er en selvfølge, at der er vand i hanen, når vi er tørstige, vasker hænder eller laver mad. Imidlertid ligger der rigtigt meget arbejde bag, at vandet uhindret løber til hanen. Det er et arbejde som de forskellige vandforsyninger gennem de seneste cirka 100 år har udviklet og forfinet.

  ”Vand er helt centralt for vores velfærdssamfund, men desværre bliver vand ofte betragtet som et 'løst problem' i den vestlige verden. Vi har gennem god og lang ingeniørpraksis sikret rent drikkevand til samfundet, og transporteret spilde- og regnvand væk fra borgerne. Alt sammen helt essentielt for vores velfærdssamfund og vores næsten fordoblede gennemsnitlige levetid siden 1800-tallet,” siger Malte Kristian Skovby Ahm, Forretnings- og forskningslead, digitaliseringen af vandkredsløbet hos Aarhus Vand.

  Men i en verden, hvor klimaforandringer udfordrer snart sagt alle praksisser, befolkningerne stiger og kravene til vandforsyningerne følger med, er man nødt til at kigge på, hvordan sektoren skal udvikle sig i fremtiden. Her giver de øgede muligheder indenfor digitalisering og data nogle rigtigt gode muligheder.

  ”Udfordringen er, at vores hidtidige praksis er bygget på, at vi i høj grad køber, samler og driver komponenter som sikrer vandforsyningen og afledningen af regn- og spildevand. Det er først i løbet af det seneste årti, at vi er begyndt at se vores vandsystemer i en større holistisk kontekst. For at lykkes med denne forvandling til en holistisk forvaltning af vores vandressourcer, er der brug for digitalisering for at danne overblik og transparens mellem vandkredsløbets mange aktører. Ikke kun på komponent niveau, men på løsnings- og synergi niveau. Derfor arbejder vi målrettet sammen med Aarhus Kommune om at definere Aarhus Vand som vandoperatør for det samlede vandkredsløb, som skal sikre at vi beskytter den samlede vandressource i fremtiden,” siger Malte Kristian Skovby Ahm.

  Samarbejde mellem sektorer

  På Aarhus Universitet er en digital vandsektor også et område, der fylder mere og mere. Især fordi Danmark har en unik position i verden i forhold til den erfaring med at drive en effektiv vandforsyning, der er bygget op gennem de sidste mange år.

  ”Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder og forsyningsselskaber har et kæmpe potentiale for at udvikle de potentialer der er i en digital vandsektor. Ikke bare i forhold de forretningsmæssige udviklingsmuligheder, men også i forhold til at drive en udvikling af vandsektoren som kommer både store og små aktører i vandsektoren til gode,” siger Daniel Lucani, der er viceinstitutleder og professor på Institut for Elektro- og Computerteknologi på Aarhus Universitet.

  Noget af det man er optaget af på Aarhus Universitet, er at skabe en ramme for, hvordan virksomheder – små som store – kan arbejde med udviklingspotentialer med afsæt i konkrete udfordringer i vandsektoren.

  ”Dels vil vi gerne understøtte at flere virksomheder bliver stærkere indenfor vandteknologien, da det kan give muligheder for at eksportere dansk vandteknologi til resten af verden og dels vil udviklingen gøre os i stand til at passe bedre på de vandressourcer vi har,” siger Daniel Lucani.

  Erhvervshusene støtter op

  Udover at forsyningsselskaber som Aarhus Vand og Aarhus Universitet har fokus på området, er det det også et fokus hos Erhvervshusene, som er sat i verden for at yde sparring og vejledning til iværksættere og virksomheder. I Erhvervshus Midtjylland fylder vand mere og mere.

  ”Vi har mange virksomheder – især SMV’er – i vores område, som har fokus på vandsektoren. Derfor giver det rigtig god mening for os at være med til at styrke dem i deres udvikling. Det gør vi blandt andet gennem forskellige typer af individuel vejledning, men også gennem aktive indsatser blandt andet som operatør for Erhvervsfyrtårnet for Vandteknologi og digitale udviklingsprojekter som TechCircle, som vi er aktiv del af,” siger Mads Sand, der er projektleder for Erhvervsfyrtårnet for Vandteknologi i Erhvervshus Midtjylland.

  Målet med Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi er at samle den danske vandsektor omkring udvikling af vandteknologiske løsninger. På den måde skal Midtjylland og den øvrige del af Danmark blive et sted, som resten af verden ser mod. Klimatorium i Lemvig og Water Valley Denmark i Aarhus er de fagligt drivende parter i regi af det midtjyske fyrtårn.

  ”Erhvervsfyrtårnet giver virksomheder adgang til at afprøve forskellige løsninger og teknologi f.eks. rensning af spildevand og sikre tilpasning til mere ekstremt vejr. De løsninger kan så vises frem for både danske og internationale kunder. Det skal bidrage til at fastholde Danmarks førende position inden for vandområdet og understøtte flere arbejdspladser i hele Danmark,” siger Mads Sand.

  Fakta

  Vil du vide mere om:

  TechCircle Erhvervshus Midtjylland Aarhus Vand

  Sidst opdateret: 22. januar 2024